1135 Budapest, Szabolcs utca 33.

Tel.: (1) 8869-300, Általános tájékoztatás: 1812

E-mail: info@egeszsegvonal.gov.hu

1372 Postafiók 450.

ENGLISH

Mellékhatás bejelentő
NOR keresőfelület Minőségi kifogás
magisztrális gyógyszerek

Copyright

Szerzői jog

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet(a továbbiakban: OGYÉI) ogyei.gov.hu honlapján található tartalom az OGYÉI szellemi tulajdona, az OGYÉI a szerzői jog jogosultja. Minden engedély nélküli használat a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezéseinek (a továbbiakban: vonatkozó szabályok) megsértéséből fakadó jogkövetkezményekkel jár.

Tartalom használata

ogyei.gov.hu honlapon történő böngészés ráutaló magatartásnak minősül arra vonatkozóan, hogy a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:

· A ogyei.gov.hu honlapon megjelenő dokumentumok használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi, hogy az e kiszolgálón található oldalakat nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

· A ogyei.gov.hu honlap elemeit a vonatkozó szabályok külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók.

· A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak előzetes írásbeli engedéllyel használható fel.

· Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a ogyei.gov.hu honlap megfelelő oldalára.

· Tilos a ogyei.gov.hu honlap tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt kereskedelmi célból terjeszteni.

· Tilos a ogyei.gov.hu honlap tartalmának adatbázis-szerű feldolgozása, többszörözése, el- vagy továbbadása.

· A másodközlésnek meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

· Az OGYÉI nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat). Az OGYÉI ugyanakkor felelősséget vállal a jogszabályokból eredő közzétételi kötelezettség alapján megjelentetett információknak a közzététel időpontjában fennálló helytállóságáért.

· A fenti szabályok természetesen nem érintik, illetve nem akadályozzák a közérdekű adatok jogszabály szerinti felhasználását.

Link elhelyezése

Ha egyéb oldalakon az OGYÉI honlapra mutató linket helyeznek el, nem kell engedélyt kérni, de erről a honlap szerkesztőségét tájékoztatni kell az adatvedelem@nngyk.gov.hu e-mail-címen. A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért az OGYÉI semmiféle felelősség nem terheli. A méltatlan környezetbe helyezett kapcsolódás ellen kifogást emelünk, és annak megszüntetését kezdeményezzük.

· Az OGYÉI a honlapon nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést, linket.

· Az OGYÉI fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

· Amennyiben további kérdései lennének a honlap anyagainak felhasználásával kapcsolatban, vagy közlési engedélyt szeretne kérni, küldjön e-mailt az adatvedelem@nngyk.gov.hu címre! 

Frissítve: 2018.10.12 21:22